ผมเอง

 *

เรื่องราวคร่าวๆของผม ขอเริ่มที่โรงเรียนมัธยมเลยครับผมเรียนจนจบม.ศ. 4 ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แล้วเกิดสอบเทียบไปเข้า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบภาควิชา เคมีวิศวกรรม แต่ไม่ได้ทำงานด้านนั้นเลย เพราะไปเรียนต่อที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จนจบปริญญาโทด้าน บริหารธุรกิจ การตลาด ระหว่างที่เรียน เกิดความสนใจในคอมพิวเตอร์และได้มีความรู้การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการทำวิจัย ซึ่งน้อยคนนักที่จะใช้เป็นเลยจับพลัดจับผลู ได้เข้าไปทำงานในบริษัทโฆษณาในตำแหน่งนักวิจัย ในปี 2530 แต่ทำแล้วไม่ชอบเลยขอย้ายตำแหน่งไปทำด้าน Account Service ที่ตำแหน่งนี้เองที่ผมเริ่มได้เรียนรู้ความรู้เรื่องการตลาดที่หลากหลากจากสินค้าใหญ่น้อย ไทยเทศมากมายกว่า 20 ปีที่ทำงานโฆษณาบริษัทที่เคยทำงานคือ บริษัท Unique Image, Lintas, Amex-Team, Spa Advertising , TBWA Next&Triplet จนเกิดความอิ่มตัว จึงมาทำงานกับลูกค้าที่เคยให้บริการ ก็คือ สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จนถึงทุกวันนี้ ครับปัจจุบัน ทำงานอยู่หน่วยงานการตลาดต่างประเทศ  ได้มีอะไรให้เรียนรู้มากมาย

หากผมได้มุมมองอะไรก็จะเอามาไว้ที่นี่นะครับ หากสนใจก็แวะมาทักทายกันได้ครับส่วนที่เฟซบุค ด้วยความที่เล่นและศึกษามาหลายปีก็จะเขียนอะไรไว้เยอะพอสมควรครับ

ขอบคุณครับที่อ่านมาถึงตรงนี้ครับ

Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net

Trachoo.com
%d bloggers like this: