“พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” คำนี้มาจากไหน

"พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ" คำนี้มาจากไหน

“พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” คำนี้มาจากไหน

ปี 2500 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชนะการเลือกตั้งมาอย่างไม่บริสุทธิ์ ประชาชนจึงลุกฮือ

Trachoo.com
This entry was posted in See it, think about it and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: