ฟ้าใสเป็นสีครามในฤดูหนาว เพราะเหตุใด

Blue Sky in Thailand during November-January

ฟ้าใส ในฤดูหนาว

ในช่วงฤดูหนาว ฟ้าจะใสเป็นสีฟ้าครามมากด้วยเหตุผลสองประการคือ

1. ฝุ่นในอากาศมีน้อยมาก เพราะความกดอากาศที่สูงและมีความเย็นกว่าฤดูอื่น อากาศจะมีน้ำหนักไม่ลอยตัวขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ ดังนั้นฝุ่นจึงไม่ลอยตัวขึ้น (เราจึงมองเห็นได้ไกล ไม่มีปรากฎการณ์ฟ้าหลัว สนใจคลิก –> ฟ้าหลัว คืออะไร ) จึงเห็นบรรยากาศที่ฟ้าใส

2. ท้องฟ้ามีเมฆน้อยมาก สาเหตุเพราะลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย เป็นลมที่พัดมาจากประเทศจีนลมนี้ไม่ได้พัดผ่านทะเลเลย ดังนั้นลมที่พัดมาจึงแห้งมีไอน้ำปะปนมาน้อยเกินกว่าที่จะก่อตัวเป็นเมฆ ฟ้าจึงใสมากขึ้นไปอีก

Wind coming into Thailand during November-January is dry because it is from China and did not go thru any ocean

ลมที่พัดจากเมืองจีนเป็นลมที่แห้ง ไอน้ำน้อย เพราะไม่ได้ผ่านทะเล

Thai sky at night filled with millions of stars

ฟ้าใส ยามกลางคืนทำให้เห็นดาวพร่างพราวในฤดูหนาว

เราจึงเห็นฟ้าใสเป็นสีครามในตอนกลางวัน และ เห็นดาวกระจ่างทั่วฟ้าในเวลากลางคืนนี่เองครับ

ว่างๆออกไปดูดาวกันนะครับ

(หมายเหตุ ถ้าเป็นภาคใต้ของไทย จะไม่ฟ้าใสแบบนี้เพราะลมหนาวได้พัดผ่านอ่าวไทยนำเอาไอน้ำพัดเข้าสู่ภาคใต้ของไทย จึงมีฝนตก เมฆเยอะ แต่อากาศเย็นสบายกว่าฤดูฝนก่อนหน้านี้ครับ)

Trachoo.com
This entry was posted in Our Earth our nature, See it, think about it and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: