Monthly Archives: December 2013

แม้แต่ ผึ้ง ก็มีระบอบประชาธิปไตย

– นักวิทยาศาสตร์เกิดสงสัยว่า ผึ้งมีระบบการตัดสินใจในการเลือกที่อยู่รังใหม่อย่างไร เมื่อต้องย้ายรังพร้อมๆกันทั้งฝูง ทำไมมันจึงเห็นพ้องต้องกันได้โดยไม่มีการแตกฝูงแยกพวกออกไปและไปอยู่ร่วมกันได้ Professor Tom Seeley แห่งมหาวิทยาลัย Cornell  ผู้ทำการศึกษาเรื่องผึ้งมากว่า 37 ปีได้คิดค้นวิธีการพิสูจน์สมมติฐานว่า ผึ้งจะต้องมีการ Vote เพื่อเลือกที่อยู่ของมัน เค้ามีวิธีการศึกษาแบบนี้ครับ 1. เค้าทำการขนย้ายผึ้งเพื่อไปเลี้ยงไว้ที่เกาะแห่งนึงที่ไม่มีต้นไม้ให้มันทำรัง ปกติมันจะทำรังบนโพรงไม้ครับ 2. เค้าเลี้ยงผึ้งไว้ในรังแห่งนึงจนมันมีจำนวนมากถึง 12,000 ตัวจนที่อยู่ของมันคับแคบ มันกำลังต้องทำการหาที่อยู่ใหม่แล้ว และแน่นอนพวกมันต้องบินไปหาที่อยู่ใหม่เร็วๆนี้ 3. เมื่อไม่มีต้นไม้ให้มันไปทำรัง เพื่อการพิสูจน์สมมติฐาน เค้าจึงทำรังด้วยลังไม้สองลัง ไปวางไว้ในที่ที่ห่างจากรังปัจจุบัน 1/4 ไมล์ เพื่อให้พวกมันทำการเลือกรังว่า ชอบลังใบไหนเพื่อเป็นรังผึ้งต่อไป 4. พวกผึ้งก็จะเริ่มบินออกจากรังปัจจุบันไปทั่วเกาะ จนกระทั่งไปพบกับลังที่มีป้ายสีฟ้า และ มีป้ายสีเหลือง ที่นั่น Professor ก็จะมีลูกทีมคอยจับผึ้งที่เริ่มมาที่ลัง จับผึ้งพวกที่มาทาสีไว้บนหลัง ให้สีตรงกับลังที่มันแวะไป  เจ้าลังสีเหลืองจะมีขนาดใหญ่ทางเข้าเล็ก รังสีฟ้าจะมีขนาดเล็กและทางเข้าใหญ่กว่า (ซึ่งอันตรายจากสัตว์อื่นมาทำร้ายมากกว่า) 5. ผึ้งที่ได้พบลังที่มันสนใจจะทำรัง (ที่ได้ทำการทาสีไว้บนหลังแล้ว) จะบินกลับไปเล่าเรื่องราวการค้นพบของมันว่ามันเจออะไรมา และเชิญชวนให้ผึ้งตัวอื่นบินไปดูลังที่จะทำรังแห่งใหม่ด้วยตัวเอง แล้วให้กลับมาบอกเพื่อนผึ้งตัวอื่นๆต่อไป 6. นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า […]

%d bloggers like this: