ตามรอยพระบาทในหลวงที่เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อผมมีโอกาสได้ไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนึงที่ผมระบุเลยว่าจะไปคือ เมืองโลซานน์ ด้วยความคิดประการเดียวคือ อยากได้เห็นเมืองที่ในหลวง พระผู้ทรงเป็นผู้ที่ผมรักมากที่สุดในชีวิต ได้ทรงใช้เวลาช่วงหนึ่งของพระองค์ประทับอยู่ที่นั่น ผมต้องไปเห็นให้ได้ เมื่อได้ไปก็พบว่า เป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลสาปแห่งนึงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ เมื่อไปถึงแล้ว ผมก็รีบเข้าที่พักเพื่อพรุ่งนี้เช้า จะออกไปตามรอยพระบาทไปยัง โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ประทับ ทะเลสาปที่เคยทรงพระสำราญ อ่านต่อนะครับ

ตามรอยพระบาทในหลวง ที่เมืองโลซานน์ Lausanne

ตามรอยพระบาทในหลวง ที่เมืองโลซานน์ Lausanne

เช้าวันต่อมา ปรากฏว่าฝนตกผมออกไปจากโรงแรมที่พักไม่ได้จนกว่าจะ 11 โมงเช้า ดังนั้นผมก็วางแผนการเดินทางไว้ก่อนเลย

แผนที่จากที่พักไปยัง Palais de Rumine

แผนที่จากที่พักไปยัง Palais de Rumine

ด้วยความสามารถของ Google Map และข้อมูลว่า โรงเรียนที่พระองค์เคยศึกษาในชั้นประถมชื่อโรงเรียนว่า Ecole Nouvelle de la Suisse Romande และ มหาวิทยาลัยโลซานน์ที่ปัจจุบันย้ายออกจากที่เดิมไปแล้วนั้น ตำแหน่งเดิมนั้นปัจจุบันที่ตรงนั้นเรียกว่า Palais de Rumine ผมก็ทำการค้นหาเส้นทางเดินทางเลยครับ เริ่มจากที่มหาวิทยาลัยแล้วกัน ผมก็ไปตามแผนที่ที่บอกคือ เดินไปขึ้นรถเมล์สาย 17 ไปลงที่ Renen VD แล้วต่อรถไฟไปที่สถานี Lausanne แล้วเดินไปที่มหาวิทยาลัยอีกเกือบ 1 กิโลเมตรครับ ดูภาพมหาวิทยาลัยกันก่อนครับ

ตามรอยพระบาทในหลวง ที่เมืองโลซานน์ Lausanne

ตามรอยพระบาทในหลวง ที่เมืองโลซานน์
Lausanne Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมีพระชนมายุได้ ๕ พรรษา ได้เสด็จเข้ารับการศึกษาชั้นต้น ณ โรงเรียนมาแตร์ เดอี กรุงเทพฯ จนถึงพุทธศักราช ๒๔๗๖ จึงเสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินีและพระเชษฐา เพื่อทรงศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนเมียร์มองต์ ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ จากนั้นทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอล นูแวล เดอ ลา ชืออิส โรมองต์ เมืองแชลลี ชือ โลซานน์ ทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์จาก ยิมนาส กลาชีค กังโดนาล แห่งเมืองโลซานน์ แล้วทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์ โดยทรงเลือกศึกษาในแขนงวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Palais de Rumine เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

จากนั้นผมก็เดินทางต่อไปยังโรงเรียนที่ทรงศึกษาในชั้นประถมครับ จากข้อมูลพบว่า พระองค์ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนชื่อ Ecole Nouvelle de la Suisse Romande ก็เดินทางไปตามที่ Google Map เค้าบอกมาเลยครับ

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ก็ลุยไปตามรายละเอียดข้างต้นนี่แหละครับ เมื่อเดินไปถึงจุดที่ระบุแล้ว พบว่า ไม่ใช่ครับไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นโรงเรียนชื่อ Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เลย แต่ก็ไม่ท้อครับมาถึงจุดนี้แล้ว เดินหาให้ทั่ว เดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเจออะไรบางอย่างที่แสดงว่า ที่นี่ต้องเป็นโรงเรียนแน่ๆครับ ลู่วิ่ง!!!! แน่นอนแล้วที่นี่ต้องเป็นโรงเรียน

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

 

ลู่วิ่ง!!!! แน่นอนแล้วที่นี่ต้องเป็นโรงเรียน แล้วความมั่นใจก็เปี่ยมล้นว่า มาไม่ผิดที่เมื่อพบรถโรงเรียนที่ชื่อตรงกับที่ได้รับข้อมูลมาเป๊ะ

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

 เมื่อมั่นใจแล้ว ก็เดินสำรวจเลยครับ ผมก็ไม่ทราบว่าตึกไหนเป็นตึกอะไรบ้าง เพราะตอนที่ไปถึงเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่พอดีไม่มีใครให้ถามอะไรเลย ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือ ถ่ายรูปตึกและบริเวณ และจดจำบรรยากาศที่ผมเดาเอาเองว่า น่าจะเป็นตึกที่เก่าและมีพื้นที่สำหรับนักเรียนที่จะวิ่งเล่นกัน ชมภาพกันครับ

โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

ตามรอยพระบาท โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande เมืองโลซานน์

จากนั้นพอได้เห็นโรงเรียนนี้ในหลายๆมุมแล้ว เวลาผมก็เหลือน้อยเหลือเกิน สิ่งที่อยากเห็นอีกสิ่งก็คือ สถานที่ที่ทรงประทับเมื่อสมัยที่ยังทรงพระเยาว์ จากข้อมูลทราบว่าอยู่บนถนน Tissot ที่อพาร์ทเม้นท์หมายเลข 19 (แต่มีความสับสนกับแหล่งข้อมูลว่า เป็น 16 หรือ 19 กันแน่ แต่มั่นใจว่าเป็น 19 มากกว่าจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นเลย แต่ ก็ได้เห็นอพาร์ทเม้นท์หมายเลข 16 ด้วยแต่หน้าตาดูแล้วไม่มั่นใจเลยไม่ได้ถ่ายภาพมาครับ) เรามาเดินทางไปด้วยกันเลยครับ ด้วย Google Map เช่นเคยครับ

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

 

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยพระบาท Tissot Avenue 19 เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์

 

ด้วยแรงกดดันด้านเวลาที่ฝนตกตั้งแต่เช้า แถมเวลาที่เหลือก็ไม่พอให้เดินย้อนกลับไปถ่ายอพาร์ทเม้นท์เลขที่ 16 สำรองไว้  ด้วยเวลาที่มีน้อยเหลือเกิน ผมจึงต้องรีบออกเดินทางเพื่อไปยังเมืองอื่นต่อ เป็นที่น่าเสียดายมากครับ เพราะผมยังอยากที่จะไปเห็นทะเลสาปเจนีวา ที่ในหลวงเคยทรงพระสำราญพายเรือในทะเลสาปแห่งนี้ และ ทะเลสาปแห่งนี้ก็ยังมีโรงพยาบาลอันเป็นที่ประสูติของฟ้าหญิงอุบลรัตน์อีกด้วย

ผมหวังว่า บล็อกนี้ อาจจะมีโอกาสรับใช้ผู้อ่านท่านอื่นที่จะมีโอกาสตามรอยพระบาทมายังเมืองโลซานน์แห่งนี้ด้วยการลดภาระการหาแผนที่การเดินทางและใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดครับผม

ขอบพระคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้ครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

Trachoo.com
This entry was posted in From my experiences, See it, think about it, Tour and Travel and tagged , , , , . Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: