วิชาอารยธรรม (Civilisation) ความรู้ที่ไม่ชอบแต่ทรงคุณค่ากับชีวิตในเวลาต่อมา

หนังสือเรียน วิชาอารยธรรม University Text Book : Civilisation by Chulalongkorn

วิชาอารยธรรม สมัยโบราณ – สมัยกลาง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาอารยธรรม ทำไมเราต้องเรียนวิชาที่เราไม่ชอบ หลายคนอาจคิดเหมือนผมว่า เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ เราเป็นวิศวกร เราจะเรียนรู้เรื่องวิชาอารยธรรม ของ สายศิลปะไปทำไม

สมัยเรียนตอนปี1 มีวิชาอารยธรรม ( Civilisation) นี้ที่ผมไม่ชอบเลย แถมเรียน 8 โมงเช้า (นั่งรถเมล์จากคลองจั่นไปสามย่าน 1.5 ชั่วโมง) ไม่อยากเรียน ไม่อยากอ่าน แต่ต้องสอบ (ขนาดเรียนกับอาจารย์ บรูซ แก็ซตัน ด้วยซ้ำ) สอบมาก็เกรดไม่ดี ก็ดีที่เรียนจบๆวิชานี้ไปแต่ทุกวันนี้ คำต่างๆ ภาษา หลักคิด เนื้อหาในวิชาอารยธรรมนี้ กลับเป็น “ทรัพยากรทางสมอง” ที่สำคัญของผมเลยครับ

ความรู้จากวิชาอารยธรรม ทำให้ผมสามารถพูดคุยกับคนจากต่างชาติ ด้วยภาษาและความรู้ของคนที่มี “อารยความรู้”  การเป็นคนมีภูมิทางความคิด (ผมเห็นว่า) เค้ามองกันที่การเป็นคนที่มีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องอารยธรรมของโลก ศิลปะ สังคม วิวัฒนาการของความคิดของมนุษย์ อีกทั้งวิชาอารยธรรมที่เราไม่ชอบนี้ มหาวิทยาลัยเค้าปลูกพื้นฐานให้วันนี้ เราสามารถต่อยอดไปอ่านหนังสือที่ยากขึ้นในสาขาต่างๆ ดูสารคดี หรือ อ่านข่าวต่างประเทศ ทำให้เรามีเรื่องคิดที่มากขึ้น สูงขึ้น มีร่องสมองที่หลากหลายให้เลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์

หนังสือเรียน วิชาอารยธรรม University Text Book : Civilisation by Chulalongkorn

วิชาอารยธรรม สมัยโบราณ – สมัยกลาง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาที่เราไปต่างประเทศ หากเราสามารถนำความรู้จากวิชาอารยธรรม มาใช้พูดคุยกับคนในชีวิตประจำวัน เช่น ศิลปะ ที่มาของวัฒนธรรม อิทธิพลทางความคิดที่มีต่อเศรษฐกิจ มันจะทำให้เราดูดีมากว่าเป็นผู้มีความรู้ อีกทั้งการไปเที่ยวต่างประเทศก็จะสนุกและเข้าถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นอย่างมาก ก็เพราะความรู้จากวิชาอารยธรรมนี่แหละครับ

หนังสือเรียน วิชาอารยธรรม University Text Book : Civilisation by Chulalongkorn

วิชาอารยธรรม สมัยโบราณ – สมัยกลาง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผมยืนยันว่า วิชาที่เราไม่ชอบเรียน เป็นทรัพยากรทางสมอง ของเราโดยไม่รู้ตัวจริงๆครับ รวมทั้งวิชาอารยธรรมนี้

ขอบคุณ เพื่อน Lonkani Ravi ที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ

ขอบคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บังคับให้เรียนวิชาอารยธรรมที่ผมไม่รู้ว่า ผมจะชอบในวันนี้ครับ

เรามารักวิชาอารยธรรมกันเถอะ 

Trachoo.com
This entry was posted in From my experiences, Our Earth our nature, Our Nature and tagged , , , , . Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: