บัวขาวเป็น Brand Ambassador ของเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว

บัวขาวเป็นนักมวยที่เหมาะสมกับการเป็น Brand Ambassador ให้กับ เครื่องดื่มเกลือแร่ Sanvo เพราะ บัวขาวเป็นนักมวยที่มีลีลาการต่อสู้ที่ใช้พลังงานมาก บัวขาวมีจุดเด่นที่สามารถเข้าถึงคู่แข่งบนเวทีมวยด้วยความรวดเร็ว ร่างกายที่ Lean และ การเคลื่อนไหวออกหมัดและเตะที่ว่องไวของบัวขาว ทำให้คนดูรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการต่อสู้

ดังนั้น Sanvo ที่เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ทำหน้าที่คืนความสดชื่นจากการใช้พลังงานมากๆร่างกายต้องสูญเสียเหงื่อออกไป จึงเลือก บัวขาว มาเป็น Brand Ambassador เพื่อสะท้อนจุดเด่นและ Message ของ Brand ในการสร้าง Marketing Communication เพื่อผลักดันการขายให้กับ Sanvo

Sanvo hires Buakaw (บัวขาว) as brand ambassador

บัวขาวเป็นพรีเซ็นเตอร์ของซันโว น่าจะมีรูปบัวขาวบนฉลากนะ

สิ่งนึงที่น่าพิจารณาคือ หากสามารถนำเอา บัวขาว มาเป็นส่วนหนึ่งของฉลากของ Sanvo น่าจะสร้าง Brand Recognition และ Brand Value ให้กับสินค้า Sanvoได้เป็นอย่างดี

บัวขาวเป็นนักมวยที่เหมาะสมกับการเป็น Brand Ambassador ให้กับ Sanvo

การออกแบบขวดที่ทำให้รู้สึกได้ถึงความสดชื่นหลังการใช้พลัง

อย่างไรก็ตาม การมีบัวขาว เป็นพรีเซ็นเตอร์ อาจจะเป็นการสร้างความจดจำในขั้นต้นให้กับ Sanvo ก็เพียงพอแล้ว เพราะแม้ บัวขาว  จะเป็นสิ่งจดจำให้กับ Sanvo ได้เป็นอย่างดี แต่ บัวขาว อาจจะสร้างให้ตลาดของ Sanvo เกิดเป็น Segmentation ที่จำกัดอยู่กับเพียงนักมวยก็เป็นไปได้

Sanvo กับที่มีบัวขาวเป็น Brand Ambassador

ตลาดของ Sanvo น่าจะมีขนาดที่ใหญ่และการใช้บัวขาวจึงควรใช้ให้พอเหมาะไม่มากไปไม่น้อยไป

ตลาดของ Sanvo น่าจะมีขนาดที่ใหญ่และการใช้บัวขาวจึงควรใช้ให้พอเหมาะไม่มากไปไม่น้อยไป

 

 

Trachoo.com
This entry was posted in Marketing and Branding, See it, think about it and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: