ทำการตลาดด้วย Web Page ให้ผลต่างจากใช้ Social Media อย่างไร

 

หลายปีที่ผ่านมา เราคงได้สังเกตุเห็นว่ากิจกรรมการตลาดหรือกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแบบแต่ก่อนอีกต่อไป ด้วยการมี Facebook Instagram Twitter หรือ Youtube ได้ก่อให้เกิดความสดวกในการทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจการ ห้างร้าน สินค้า ใหญ่น้อย ขยายตัวกันเป็นดอกเห็ด

สินค้าที่เคยไม่สามารถมีงบประมาณทำการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อเช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสารที่มีราคาสูงและขั้นตอนมากมายจน ก็สามารถหันมาใช้สื่อออนไลน์ดังกล่าวทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้าถึงลูกค้า เกิดความสำเร็จกันไปมากมาย จนหลายคนเริ่มมองเห็นความสำคัญของการมี Web Page น้อยลง

social-media-logos

 

แม้กระทั่งทีมงานการตลาดของบริษัทใหญ่ๆเองก็หันมาให้ความสำคัญกับ Social Media เหล่านั้นกันเยอะมากจนมองข้ามการมี Web Page ไปเลย ผมเองก็ได้เริ่มสังเกตุและเริ่มเห็นจุดเด่นของ Web Page ที่มีเหนือกว่า Social Media จึงคิดที่จะนำมาแชร์”มุมมองส่วนตัว”ที่มีต่อจุดเด่นของ​​ Web Page ครับ

1. ข้อมูลที่อยากให้ลูกค้าเห็นใน Social Media ไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง ไหลตกลงไปเรื่อยๆ

บางครั้งสินค้าอยากที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า เช่น การแก้ไขปัญหา สถานที่ติดต่อ ประเภทสินค้า ภาพสินค้า หรือ ข้อมูลดีๆอื่นๆ เมื่อนำไปใส่ไว้ใน Social Media สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลไหลเลื่อนตกลงไปเรื่อยๆ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ที่จะมองหาข้อมูล ก็ไม่สามารถหาเจอ เป็นการเสียโอกาสเป็นอย่างมาก ในขณะที่ Web Page ข้อมูลจะอยู่เป็นที่เป็นทาง มีระบบทางเดินของข้อมูลอย่างชัดเจน หาเมื่อไหร่ก็เจอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่าแค่ไหน

2. การใช้ Social Media เป็นหลัก ทำให้ลูกค้ามองไม่เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า เพราะต้องยึดติดอยู่กับ Format ของ Social Media

สมัยนี้เมื่อลูกค้าต้องการที่จะรู้จักสินค้าหรือบริการมากขึ้น สิ่งที่เค้าจะทำคือ Google เพื่อมองหา Web Page ที่เป็นทางการของสินค้านั้นๆ ลูกค้าไม่เพียงแต่จะหาข้อมูลเท่านั้น แต่เค้าจะมองหาความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า ความสวยงาม ความเป็นระเบียบ ความรวดเร็วของเพจ จะสะท้อนความเจ๋งหรือความไม่เจ๋งของสินค้าและทีมงานบริหารสินค้านั้น เสมือนกับเราไปเยี่ยมสำนักงานของสินค้านั้น หากสำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ สวยงามเก๋ไก๋ ทัศนคติของลูกค้าที่มาเยี่ยมเยียนก็จะดีกว่า สำนักงานที่ตกแต่งอย่างไม่สวยงาม

3. การใช้ Web Page เป็นการสะท้อนความสามารถในการคิดเป็นระบบ จัดเรียงระบบข้อมูลที่ซับซ้อนยุ่งยากของบริษัท 

ในธุรกิจแต่ละประเภท สินค้าและบริการแต่ละอย่าง จะมีความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกัน เช่น เครื่องไฟฟ้ามักจะต้องมีคำแนะนำเวลาเกิดปัญหา สินค้าบางประเภทต้องการการ Upgrage ของ Firmware สินค้าบางอย่างต้องบอกแผนที่ บริการบางอย่างต้องสามารถทำให้ลูกค้าทิ้งคำถามไว้ให้ เป็นต้น ในขณะที่การใช้ Social Media จะมี Pattern เดียวกันหมดซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเท่าการใช้ Web Page

4. การใช้ Web Page สามารถเพิ่มประเภท เพิ่มหัวข้อ เพิ่ม Topic ของข้อมูลได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและจัดย้ายลำดับความสำคัญของข้อมูลได้อย่างอิสระ

หลายครั้งที่เมื่อทำกิจการไป เริ่มพบว่าลูกค้ามีความต้องการใหม่ๆ หรือ ข้อมูลที่เคยจัดลำดับความสำคัญไว้ต้นๆเปลี่ยนเป็นไม่ค่อยสำคัญ การใช้ Web Page จะปรับปรุงลำดับความสำคัญของข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างสดวกรวดเร็วมากกว่าการใช้ Social media

5. การมี URL จะสะท้อนความเป็นผู้นำในวงการนั้นๆได้เป็นอย่างดี และ จะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากกว่า 

ผู้บริโภคในปัจจุบันจะมีความสามารถในการตีความของ URL ของบริษัท การมี URL ที่ดูสั้นกระชับไม่ต้องมีตัวขยายความบนนามบัตรจะสะท้อนความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้ริเริ่ม ได้เป็นอย่างดี

6. การใช้ Web Page จะสามารถจัดกิจกรรม จัดโปรโมชั่น หรือ การสานความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างอิสระมากกว่าไม่ขึ้นอยู่กับกฏกติการมารยาทของทางผู้ให้บริการ Social Media

เช่น Facebook จะมีกติกาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การทำโปรโมชั่น ดังนั้นความคล่องตัวในการทำกิจกรรมจึงสู้การมี Web Page ไม่ได้

7. Web Page จะมีการจัดเรียงระบบข้อมูลได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า สามารถเรียงการแสดงข้อมูลได้ตามพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า

ด้วยระบบการจัดวางเรืยงอย่างเป็นอิสระ ลูกค้าจะสามารถเข้าหาข้อมูลได้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น สินค้าออกใหม่ลูกค้าจะอยากเห็นหน้าตา คุณภาพ การใช้งาน และ ราคา ตลอดไปจนถึงการสั่งซื้อ และการซ่อมบำรุง แต่เมื่อสินค้าเป็นที่รู้จัก ลำดับการเรียงก็จะเปลี่ยนไปเช่น สถานที่สั่งซื้อ หรือ สถานที่ซ่อมบำรุงก็จะเป็นที่ต้องการมากกว่า เราสามารถย้ายหัวข้อดังกล่าวมาแสดงไว้อย่างเด่นชัดก่อนข้อมูลอื่น

8. Web Page จะทำให้การทำ SEO เพื่อการค้นเจอข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทได้ดีกว่า ในขณะที่ Social Media จะมีความคล่องตัวด้านนี้น้อยกว่า

การค้นเจอสินค้าและบริการของบริษัทในลำดับต้นๆสะท้อนถึงความเป็นผู้นำและส่งผลถึงโอกาสทางการขาย ดังนั้นการใช้ Web Page จะเพิ่มศักยภาพให้บริษัทได้เป็นอย่างดี

9. Web Page จะมีความยืดหยุ่นและรองรับการเข้าสู้ยุค Mobile Internet ได้ดีกว่า

เช่น Web Page จะสามารถแสดงหมายเลขโทรศัพท์และเพียงแค่คลิกที่หมายเลขโทรศัพท์จาก Smart Phone ลูกค้าก็สามารถโทรมาหาบริษัทได้ทันที โดยไม่ต้องจดหมายเลขออกมาอีก เป็นต้น

10. Web Page จะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถรับทราบ Traffic ที่เข้ามายัง Web Page ของตนได้เป็นอย่างดี

การทราบ Traffic ที่เข้ามายังแต่ละหน้าของ Web Page จะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถทราบได้ว่า สินค้าและบริการของตนนั้นลูกค้ามีปัญหา หรือ ความสนใจในเรื่องใด ใช้เวลาในแต่ละหน้ามากน้อยเพียงใด ซึ่ง Social Media ไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้อนี้ได้เลย

ผมรวบรวมความคิดและความรู้สึกนี้เพื่อจะสรุปว่า หันมาให้ความสำคัญกับ Web Page กันเถอะครับ ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้ครับ

Trachoo.com
This entry was posted in From my experiences, Marketing and Branding, See it, think about it. Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: