Monthly Archives: April 2015

เบียร์ยี่ห้อสงกรานต์ ผลิตโดย บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัดในปี 2478

เบียร์ยี่ห้อสงกรานต์ ผลิตโดย บูญรอดบริวเวอรี่

วันสงกรานต์เมื่อ 80 ปีก่อนหรือในปีพ.ศ. 2478 เราเคยมีเบียร์ยี่ห้อ สงกรานต์ ออกมาร่วมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์กันดัวยครับ จึงเป็นเบียร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการขายระยะสั้นเพื่อการกระตุ้นความสนใจ ตอนนั้นเรายังไม่ได้เปลี่ยนมายึดวันที่ 1 มกราคมเป็นวันปีใหม่ จนกระทั่ง 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เราจึงย้ายวันปีใหม่มาเป็นแบบปัจจุบัน ดังนั้นเบียร์สงกรานต์นี้ จึงเป็นเบียร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการฉลองปีใหม่ในวันที่เราเรียกวันสงกรานต์ว่า วันปีใหม่กันนั่นเองครับ ผลิตโดยบุญรอดบริวเวอรี่ ครับ ภาพจาก : MD Newsletter ประจำเดือนเมษายน 2558 เครดิตภาพ : คุณสรวิช ภิรมย์ภักดี

%d bloggers like this: