เบียร์ยี่ห้อสงกรานต์ ผลิตโดย บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัดในปี 2478

วันสงกรานต์เมื่อ 80 ปีก่อนหรือในปีพ.ศ. 2478 เราเคยมีเบียร์ยี่ห้อ สงกรานต์ ออกมาร่วมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์กันดัวยครับ

จึงเป็นเบียร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการขายระยะสั้นเพื่อการกระตุ้นความสนใจ

ตอนนั้นเรายังไม่ได้เปลี่ยนมายึดวันที่ 1 มกราคมเป็นวันปีใหม่ จนกระทั่ง 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เราจึงย้ายวันปีใหม่มาเป็นแบบปัจจุบัน

ดังนั้นเบียร์สงกรานต์นี้ จึงเป็นเบียร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการฉลองปีใหม่ในวันที่เราเรียกวันสงกรานต์ว่า วันปีใหม่กันนั่นเองครับ

เบียร์ยี่ห้อสงกรานต์ ผลิตโดย บูญรอดบริวเวอรี่

เบียร์ยี่ห้อสงกรานต์ ผลิตโดย บูญรอดบริวเวอรี่ ในปี 2478

โฆษณาเบียร์ ยี่ห้อสงกรานต์ เพื่อเชิญชวนให้รับรู้และสนใจ ในปี 2478

โฆษณาเบียร์ ยี่ห้อสงกรานต์ เพื่อเชิญชวนให้รับรู้และสนใจ ในปี 2478

ผลิตโดยบุญรอดบริวเวอรี่ ครับ

ภาพจาก : MD Newsletter ประจำเดือนเมษายน 2558

เครดิตภาพ : คุณสรวิช ภิรมย์ภักดี

Trachoo.com
This entry was posted in Marketing and Branding, See it, think about it and tagged , , , . Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: