11 เหตุผลที่การสนับสนุนนักกีฬาเป็นเหตุผลที่ดีมากๆสำหรับการตลาด

11 เหตุผลที่การสนับสนุนนักกีฬาเป็นเหตุผลที่ดีมากๆสำหรับการตลาด

1. นักกีฬาจะใส่เสื้อที่มีแบรนด์ของคุณได้บ่อยๆ แต่ ดารา โนเวย์

2. วันที่นักกีฬานำชัยชนะมา เค้าคือความภูมิใจของคนทั้งประเทศ ดารา……

3. นักกีฬาเก่งๆ เป็นนักกีฬาที่เก่งได้ “ส่วนมาก” เพราะมีวินัย ไม่ใช่แค่ ถ่ายรูปขึ้น ดังนั้นเราจึงมักวางใจได้ว่า เค้าจะไม่ทำให้แบรนด์เสียหาย

4. นักกีฬา มักมีรูปร่างดี เวลาสวมเสื้อผ้าที่มีแบรนด์ ทำให้แบรนด์ดูดีมาก คนจะอยากใส่ตาม

5. ดาราอาจมีหนังและละครปีละ 1-2 เรื่อง แต่ นักกีฬามีเหตุให้ออกสื่อบ่อยมาก โลโก้เราจะถูกเห็นบ่อยๆ

6. พ่อแม่ มักจะสอนลูกให้ทำตัวตามแบบนักกีฬามากกว่า ทำตัวตามดารา สินค้าของคุณจะเข้าไปในใจของเด็ก รอวันที่เด็กจะโตเป็นผู้ใหญ่

7. นักกีฬาดังๆ มักมีตำแหน่งทางกีฬา เช่น มือวางอันดับ 1 นักกีฬาเหรียญทอง แชมป์หญิงเดี่ยว แชมป์ชายคู่ ทำให้แบรนด์มีภาพพจน์เชิงระดับดีไปด้วย

8. นักกีฬา เป็นเครื่องวัดระดับความเจริญทางจิตใจ สินค้าที่สนับสนุนกีฬา มักเป็นแบรนด์ที่ใจกว้าง

9. นักกีฬา ใช้เวลานานกว่าจะเป็นแชมป์ สินค้าที่สนับสนุนนักกีฬาตั้งแต่ยังไม่ดัง คนจะเชื่อว่า เป็นสินค้าเป็นนักบริหารที่มองการไกล

10. การที่นักกีฬา มีแบรนด์ของคุณบนเสื้อ คนจะรักแบรนด์คุณโดยไม่รู้ตัว

11. การสนับสนุนนักกีฬา เป็นการสนับสนุนวงการกีฬา คือการสร้างให้คนรู้จักดีใจเมื่อชนะ และ ทำใจเมื่อต้องแพ้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคน สร้างสังคม

#มาสนับสนุนวงการกีฬากันสิครับ

Trachoo.com
This entry was posted in From my experiences, Marketing and Branding and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: