Tag Archives: Action Plan

รัฐบาล”ของประชาชน”เค้าทำงานกันแบบนี้

Acton Plan การทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่น รัฐบาลของประชาชน People's Government

– อ่านหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่น อ่านข่าวนี้แล้วก็กลับมาคิดต่อ ว่า รัฐบาลที่มีขึ้นมานั้นมีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ที่ปลอดภัย ที่สดวกสบาย ที่สงบสุขของประชาชน ด้วยการเอาปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้ง แล้วกำหนด Action Plan ออกมาให้วัดผลการทำงานของตัวเองได้ แบบนี้สิถึงเรียกว่า รัฐบาลของประชาชน ลองยกตัวอย่างนี้มาดูกันครับ การวางแผนมาตรการรับมือกับภัยธรรมชาติของพวกเค้า อาจเป็นตัวอย่างเพื่อการสร้างความคาดหวังที่เหมาะสมกับรัฐบาลของเรากันบ้าง Action Plan for Anti-Disaster Measures 1. จะต้องมีอาคารบ้านเรือนที่ติดตั้งระบบรับมือการแผ่นดินไหว จาก 79% เป็น 95% ในปี 2020 2. จะต้องมีการป้องกันชายฝั่งจากคลื่นที่เสร็จอย่างน้อย 66% จาก 31% ของความยาวชายฝั่งทะเล 3. ต้องมีแผนที่การหนีภัยและการซักซ้อมการหนี Tsunami ให้หมด 100% จาก 14% ภายในปี 2016 4. ต้องมีระบบเส้นทางถนนที่มีทางหนีภัยอย่างเป็นเน็ทเวอร์คให้ได้ 50% จาก 47% ภายในปี 2016 5. ต้องเพิ่มทีมกู้ภัยและหน่วยดับเพลิงจากจำนวน […]

%d bloggers like this: