Tag Archives: Artificial Intelligence

AI หรือ Artificial Intelligence น่ากลัวจริงๆเหรอ

คิดล้ำหน้ายุค Ai ด้วยการคิดย้อนหลัง -หลายพันปีก่อน มนุษย์รวมตัวกันทำเกษตรกรรม -ห้าร้อยปีก่อน มนุษย์ย้ายงานจากภาคเกษตรกรรมมาทำอุตสาหกรรมไม่หนัก ทำเสื้อผ้า ถ้วยชาม เครื่องมือ มีด ดาบ ใช้คนจำนวนมาก -สองร้อยปีก่อน เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำถูกนำเข้ามาใช้ทดแทนแรงงาน ผู้คนหวั่นวิตกว่าจะต้องตกงานกันเพราะเครื่องจักรทำงานเร็วกว่า แต่ กลับกลายเป็นว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆมากมาย รถไฟ อุตสาหกรรมเหล็ก เคมีภัณฑ์ ผู้คนจำนวนมากมีงานทำเพิ่ม มากกว่าที่ตำแหน่งงานที่โดนทดแทน -30 ปีกว่าก่อน ตู้เอทีเอ็มถูกนำเข้ามาริเริ่มใช้ในประเทศไทย คนคิดว่า อีกหน่อยพนักงานธนาคารจะตกงาน แต่ ตู้เอทีเอ็มช่วยให้เศรษฐกิจยุคก่อนดิจิตอลส่งเงินจากกรุงเทพไปได้ทั่วประเทศ สร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดร้านรวงมากมาย ธนาคารกลับขยายสาขามากมาย จ้างคนมหาศาล แค่พนักงานเติมเงิน ดูแลระบบ บำรุงรักษาตู้เอทีเอ็ม ก็เยอะแยะแล้ว -ต่อมา 25 ปีก่อน เป็นยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มบูม ผู้คนกังวลว่า อีกหน่อยเสมียน พนักงานพิมพ์ดีด นักบัญชี จะต้องตกงาน แต่ ที่ไหนได้ เกิดความต้องการคนเพิ่มจำนวนมาก บริษัทลดพนักงานพิมพ์ดีดลง แต่ ต้องจ้างทีมงาน […]

%d bloggers like this: