Tag Archives: athlete marketing

11 เหตุผลที่การสนับสนุนนักกีฬาเป็นเหตุผลที่ดีมากๆสำหรับการตลาด

11 เหตุผลที่การสนับสนุนนักกีฬาเป็นเหตุผลที่ดีมากๆสำหรับการตลาด 1. นักกีฬาจะใส่เสื้อที่มีแบรนด์ของคุณได้บ่อยๆ แต่ ดารา โนเวย์ 2. วันที่นักกีฬานำชัยชนะมา เค้าคือความภูมิใจของคนทั้งประเทศ ดารา…… 3. นักกีฬาเก่งๆ เป็นนักกีฬาที่เก่งได้ “ส่วนมาก” เพราะมีวินัย ไม่ใช่แค่ ถ่ายรูปขึ้น ดังนั้นเราจึงมักวางใจได้ว่า เค้าจะไม่ทำให้แบรนด์เสียหาย 4. นักกีฬา มักมีรูปร่างดี เวลาสวมเสื้อผ้าที่มีแบรนด์ ทำให้แบรนด์ดูดีมาก คนจะอยากใส่ตาม 5. ดาราอาจมีหนังและละครปีละ 1-2 เรื่อง แต่ นักกีฬามีเหตุให้ออกสื่อบ่อยมาก โลโก้เราจะถูกเห็นบ่อยๆ 6. พ่อแม่ มักจะสอนลูกให้ทำตัวตามแบบนักกีฬามากกว่า ทำตัวตามดารา สินค้าของคุณจะเข้าไปในใจของเด็ก รอวันที่เด็กจะโตเป็นผู้ใหญ่ 7. นักกีฬาดังๆ มักมีตำแหน่งทางกีฬา เช่น มือวางอันดับ 1 นักกีฬาเหรียญทอง แชมป์หญิงเดี่ยว แชมป์ชายคู่ ทำให้แบรนด์มีภาพพจน์เชิงระดับดีไปด้วย 8. นักกีฬา เป็นเครื่องวัดระดับความเจริญทางจิตใจ สินค้าที่สนับสนุนกีฬา มักเป็นแบรนด์ที่ใจกว้าง 9. […]

%d bloggers like this: