Tag Archives: grade

ทำไมเกรดหรือผลการเรียน ไม่สามารถ ชี้อนาคตความสำเร็จในหน้าที่การงาน

– จากการที่ช่วงนี้มีการคุยกันเยอะเกี่ยวกับการสอบ U-Net  ผมเองมีความเห็นที่ไม่เห็นด้วย แต่จะไม่ระบุความไม่เห็นด้วยนั้นในที่นี้ ผมจะเล่ามุมมองของผมจากการทำงานมากว่า 28 ปี ว่า คนที่ประสพหน้าที่ในการทำงาน ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้บริหารระดับสูง มีผลตอบแทนดี ได้รับความไว้วางใจจากผู้จ้าง นำความสำเร็จมาให้องค์กรหรือทีมงานนั้น (ในที่นี้จะขอใช้คำสั้นๆว่า ประสพความสำเร็จในอาชีพการงาน) ไม่สามารถเอาผลการเรียน หรือ เกรดมาบอกได้เลย หากคนที่เรียนจบมาเกรดดีๆจะประสพความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร และหากคนที่เรียนจบมาเกรดไม่ดีๆจะไม่ประสพความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเช่นกัน แต่ที่ผมกำลังจะเล่านั้นคือ มุมมองของผมว่า ทำไมคนที่จบมาเกรดไม่ได้ดีเลิศ แต่กลับประสพความสำเร็จในอาชีพการงานได้อย่างสูงและบางครั้งได้ดีกว่าเพื่อนที่จบมาด้วยกันด้วยเกรดดีๆด้วยซ้ำ ผมมีความเห็นว่า “พวกเค้า” มักจะมีคุณค่าในตัวเองมากกว่า”คุณค่าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใช้ในการประเมินคุณภาพ“ของคนอย่างมากมาย เข้าเรื่องเลยครับ 1. ถ้าตอนเรียนหนังสือคุณมาเช้าตรู่และกลับเย็น  คุณจะไม่ได้เกรดอะไรดีขึ้นมาเลย แต่ ถ้าคุณมาทำงานเช้าและกลับช้าอย่างสม่ำเสมอ เจ้านายจะมองเห็นว่าคุณเป็นคนคงเส้นคงวา มีความรับผิดชอบ และไม่เอาเปรียบบริษัท คุณจะได้รับความไว้วางใจจากบริษัทระดับนึงเลยล่ะ  2. ถ้าตอนเรียนหนังสือ คุณอาสาติววิชาต่างๆให้เพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน คุณก็ไม่ได้เกรดอะไรดีขึ้นมาเลย  แต่ ถ้าในที่ทำงาน คุณอาสาตัวเองช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน แนะนำแนวทางการทำงานที่ดี หรือช่วยสอนงานเพื่อนร่วมงาน คุณจะได้รับความสนับสนุนได้รับความรักจากเพื่อนร่วมงาน บริษัทจะเห็นว่าคุณเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีน้ำใจ และได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆร่วมงาน คุณจะมีอนาคตที่สดใส 3. ถ้าตอนเรียนหนังสือ ครูให้การบ้านมา 10 […]

%d bloggers like this: