Tag Archives: K1

บัวขาวเป็น Brand Ambassador ของเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว

– บัวขาวเป็นนักมวยที่เหมาะสมกับการเป็น Brand Ambassador ให้กับ เครื่องดื่มเกลือแร่ Sanvo เพราะ บัวขาวเป็นนักมวยที่มีลีลาการต่อสู้ที่ใช้พลังงานมาก บัวขาวมีจุดเด่นที่สามารถเข้าถึงคู่แข่งบนเวทีมวยด้วยความรวดเร็ว ร่างกายที่ Lean และ การเคลื่อนไหวออกหมัดและเตะที่ว่องไวของบัวขาว ทำให้คนดูรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการต่อสู้ ดังนั้น Sanvo ที่เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ทำหน้าที่คืนความสดชื่นจากการใช้พลังงานมากๆร่างกายต้องสูญเสียเหงื่อออกไป จึงเลือก บัวขาว มาเป็น Brand Ambassador เพื่อสะท้อนจุดเด่นและ Message ของ Brand ในการสร้าง Marketing Communication เพื่อผลักดันการขายให้กับ Sanvo สิ่งนึงที่น่าพิจารณาคือ หากสามารถนำเอา บัวขาว มาเป็นส่วนหนึ่งของฉลากของ Sanvo น่าจะสร้าง Brand Recognition และ Brand Value ให้กับสินค้า Sanvoได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การมีบัวขาว เป็นพรีเซ็นเตอร์ อาจจะเป็นการสร้างความจดจำในขั้นต้นให้กับ Sanvo ก็เพียงพอแล้ว เพราะแม้ บัวขาว  จะเป็นสิ่งจดจำให้กับ Sanvo […]

%d bloggers like this: