Tag Archives: Polar Vortex คืออะไร

ทำไมอากาศหนาวที่เมืองไทย เกี่ยวอะไรกับความหนาวที่อเมริกาไหม โลกร้อนจริงไหม?

– ข่าวคราวความหนาวเย็นอย่างผิดปกติที่อเมริกา หนาวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างที่เราทราบๆกันในข่าว ช่างบังเอิญที่บ้านเราก็เกิดความหนาวที่นานและเย็นมากกว่าปรกติ จนหลายคนเกิดสงสัยกันสองคำถามหลักๆคือ – เมืองไทยหนาว เกี่ยวอะไรกับความหนาวที่อเมริกาไหม – แล้วไหนบอกโลกร้อน ทำไมมันจึงหนาวกันได้อย่างนี้ล่ะ มาลองดูข้อสันนิษฐานที่ผมลองรวบรวมมาจากหลายๆแห่ง เพื่อเป็นพื้นฐานของการหาความคิดมุมมองกันต่อไปนะครับ เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ เรามาทำความเข้าใจก่อนว่า ที่อเมริกานั้นเกิดความหนาวเย็นขึ้นมาได้อย่างไร ต้องเข้าใจคำว่า Polar Vortex ก่อนครับ Polar Vortex  เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามปรกติเป็นประจำที่ขั้วโลก คือ เป็นเสมือนพายุหมุนลูกใหญ่มีรัศมีกว้างมากๆที่เกิดขึ้นที่ระดับความสูงมากๆ หมุนเป็นวงกลมอยู่สูงๆ ทำให้เกิดความเย็นที่ขั้วโลก เจ้า Polar Vortex นี้ก็จะอยู่เป็นวงกลมของมันตามปรกติครับ ดูภาพประกอบที่หมายเลข 3 นะครับ นั่นคือเจ้า Polar Vortex ในเวลาปรกติ สาเหตุที่ทวีปอเมริกาเหนือเกิดความหนาวเย็นมากกว่าปรกติก็เพราะว่า เจ้า Polar Vortex ที่ปรกติจะเป็นวงกลมหมุนของมันเกิดการบิดเบี้ยว และ ยืดขยายลงมาทางทวีปอเมริกา นำความหนาวเย็นแบบขั้วโลกมาเยือน ทวีปอเมริกาจึงเกิดความหนาว เกิดหิมะ เกิดน้ำแข็งราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ขั้วโลกครับ ดังนั้น ก่อนที่จะเดาว่า มันจะเกี่ยวกับเมืองไทยไหม มันจะเกี่ยวกับโลกร้อนไหม เราต้องมาเข้าใจว่า เจ้า Polar Vortex มันเกิดการบิดเบี้ยววงได้อย่างไร ผมอ่านเจอมา […]

%d bloggers like this: