Tag Archives: Singha Park Chiang Rai

แผนที่ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค เชียงราย แผนที่พร้อมคำอธิบาย

แผนที่ ไป ไร่บุญรอด

– ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นกิจการด้าน Social Enterprise ที่สร้างงานให้กับคนและชุมชนรอบๆนับพันคนให้มีงานทำในการสร้างพื้นที่อันสวยงาม ปลูกพืชผักผลไม้ พันธุ์ไม้ดอกให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม สิงห์ปาร์ค เชียงรายจึงเป็น Social Enterprise ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ก่อนที่จะชมภาพของไร่บุญรอด(สิงห์ปาร์ค เชียงราย Social Enterprise)  เรามาดูแผนที่ไปไร่บุญรอด จังหวัดเชียงรายก่อนนะครับ 1. แผนที่ไปไร่บุญรอด(สิงห์ปาร์ค เชียงราย) หากท่านเดินทางมาจาก เชียงใหม่ ท่านก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จาก แผนที่ไปไร่บุญรอด  ข้างบน เมื่อเดินทางมาใกล้จังหวัด เชียงรายในระยะทางอีกประมา 12 กิโลเมตร ท่านจะพบทางแยกถนนหมายเลข 1208 ท่าน ก็เลี้ยวซ้าย ผ่านวัดร่องขุ่นทางซ้ายมือก่อน ผ่านเข้าไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรก็จะพบสามแยก ให้ท่านเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 1211 ไปอีก 3 กิโลเมตร ท่านก็จะพบ ไร่บุญรอด(สิงห์ปาร์ค เชียงราย)  อยู่ทางซ้ายมือและมีรูปปั้นสิงห์ เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินครับ 2.แผนที่ไปไร่บุญรอด(สิงห์ปาร์ค […]

%d bloggers like this: