Tag Archives: ดอกเสาวรส

ไร่เสาวรส ของบุญรอดที่ อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย

ยามเช้าที่ไร่เสาวรส

– ไร่เสาวรสกำลังกลับมาเป็นการเกษตรที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งในเมืองไทย ด้วยความที่น้ำเสาวรส เป็นน้ำจากผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวแบบธรรมชาติ คือ เปรี้ยวแบบไม่มีความเปรี้ยวติดโคนลิ้น ทำให้น้ำเสาวรสได้รับความนิยมในการนำไปเป็นส่วนผสมของน้ำส้มหรือน้ำผลไม้ หรือ Cocktail เพราะไม่เหมือนสารให้ความเปรี้ยวที่ไม่ธรรมชาติที่มักให้รสชาติแปลกๆหลังการดื่ม อีกทั้งเสาวรสที่มีรสเปรี้ยวและหวานยังสามารถนำไปทำไอศครีม แยม และขนมได้อีกมากมาย ไร่เสาวรสจึงกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึง Passion Fruit หรือ เสาวรส หรือ กะทกรก เป็นพืชเมืองหนาว มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยให้ผลด้วยการออกดอก แล้วจึงติดเป็นผลที่มีเมล็ดจำนวนมากอยู่ข้างใน การปลูกใช้เวลาเพียงประมาณ 6 เดือนก็สามารถให้ผลได้ทั้งปี ไร่เสาวรสจึงมีลักษณะเป็น”ค้าง”หรือเรือนสำหรับเลื้อยของต้นเสาวรสอ่อน ไร่เสาวรสจึงต้องอำนวยความสดวกให้กับต้นเสาวรสในการเจริญเติบโตด้วยการทำเส้นทางให้ต้นเสาวรถออกเถาวัลย์ที่จะต้องเกาะเกี่ยวอย่างง่ายและรวดเร็วเพื่อการยืดตัวเพิ่มใบเพื่อสะสมความแข็งแรงของลำต้นเพื่อรองรับการออกผลเสาวรสที่มีน้ำหนักพอสมควรได้เป็นอย่างดี เมื่อไร่เสาวรสให้ความพร้อมในการเจริญเติบโต มีใบมากพอที่จะสังเคราะห์อาหารสร้างน้ำตาลไปเก็บไว้ในผลเสาวรส เสาวรสก็จะออกดอกเพื่อรอการผสมเกสรโดยแมลง ผึ้งต่างๆ   แล้วเสาวรสก็จะเริ่มติดเป็นผล ไร่เสาวรสที่ให้ผลผลิตที่สูง เค้านิยมที่จะปลูกกันที่ระดับความสูงเหนือระดับนำ้ทะเลประมาณ 1000 เมตร แต่ที่ไร่แห่งนี้ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีความสูงเพียง 450 เมตร การบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูง จึงใช้วิธีการเพิ่มน้ำให้ต้นเสาวรสสามารถเจริญเติบโต ระบบการให้น้ำจึงมีความสำคัญมาก หากผลผลิตดี เราก็จะสามารถลดการนำเข้าน้ำเสาวรสด้วยการมีไร่เสาวรสต้นแบบให้กับเมืองไทยในการผลิตน้ำเสาวรสกันต่อไปเยอะๆ หวังว่า บล็อกนี้จะทำให้ผู้อ่านพอที่จะนึกภาพของไร่เสาวรสกันได้บ้างนะครับ ขอขอบคุณทีมงานของไร่ 1 บุญรอด ทุกท่านที่อำนวยความสดวกในการเก็บภาพครั้งนี้ครับ

%d bloggers like this: