Tag Archives: ถนนทางหลวง

ประวัติที่มาของชื่อ ถนนทางหลวง ต่างๆ

– บล็อกนี้ได้ไปนำข้อมูลมาจากราชกิจจานุเบกษา เพื่อเล่าถึง ประวัติ ที่มาของชื่อ ถนน ทางหลวง ต่างๆ ลองอ่านกันเลยว่า ประวัติ ของ ชื่อ ถนนทางหลวงต่างๆ นั้นมีที่มาอย่างไร จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศขนานนามทางหลวงแผ่นดินให้เป็นเกียรติแก่ผู้มีส่วนประกอบคุณงามความดีต่อประเทศ ในราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม 2493 ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ให้ขนานนามว่าถนน “สุขุมวิทย์” เพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิทย์ (ประสบ พิศาลสุขุมวิทย์ สุขุม) อดีตอธิบดีกรมทาง 2. ทางหลวงแผ่นดินสายประชาธิปัตย์ ให้ขนานนามว่าถนน “พหลโยธิน” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 3. ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ-หาดใหญ่ ให้ขนานนามว่าถนน “เพ็ชร์เกษม” เพื่อเป็นแก่ หลวงเพ็ชร์เกษม วิถีสวัสดิ์ (แถม เพ็ชร์เกษม) อธิบดีกรมทางในวันนั้น 4. ทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมา ให้ขนานนามว่าถนน “สุดบรรทัด” เพื่อเป็นแก่ พันโท ประเสริฐ สุดบรรทัด 5. ทางหลวงแผ่นดินสายดาวคะนอง-ป้อมพระจุลฯ ให้ขนานนามว่าถนน […]

%d bloggers like this: